เตียงคนไข้,เตียงผู้ป่วย,ที่นอนลม,รถเข็นคนไข้,ครุภัฑณ์,เตียงเฟาว์เลอร์,รถเข็นผู้ป่วย

ประเภทสินค้า : เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน,ท่ออ๊อกซิเย่น,ชุดช่วยหายใจ
PS 160 เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ขนาด 3 ลิตร
PS 161 เครื่องผลิตอีอกซิเจน ขนาด 5 ลิตร
PS 162 เครื่องผลิตรอ๊อกซิเจน ขนาด 8 ลิตร
PS 163 เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ขนาด 10 ลิตร
PS 169 ถังออกซิเจน ขนาด 5 คิว (PS 174 รถเข็นถังออกซิเจน ขนาด 5 คิว)
PS 170 ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว (PS 175 รถเข็นถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว)
PS 171 ถังออกซิเจน ขนาด 2.0 คิว(PS 176 รถเข็นถังออกซิเจน ขนาด 2.0 คิว)
PS 172 ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว (PS 177 รถเข็นถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว)
PS 173 ถังออกซิเจนอลูมิเนียม 0.5 คิว พร้อมชุดเกจ์และกระเป๋า
PS 183 ชุดเกจ์อ๊อกซิเย่น ยี่ห้อ AERO
PS 184 ชุดเกจ์อ๊อกซิเย่น WWLL
PS 185/186/187 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ พร้อมกล่องใส่ ใต้หวัน
ประเภทสินค้า : อุปกรณ์สำหรับกายภาพบำบัดวอกเกอร์/ไม้เท้า/ที่หัดเดิน

 
Online:  36
Visits:  946,221
Today:  826
PageView/Month:  11,581